ÇEVRE POLİTİKASI

Atıkların kaynağında en aza indirileceğini, mümkün olduğunda geri dönüştürüleceğini,
 
Değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edileceğini,
 
Çevre Politikamızı tüm çalışanlarımıza bildireceğimizi ve çevre koruma konusundaki hassasiyetlerini artıracağımızı,
 
Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal 
kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyacağımızı,
 
Çevre Yönetim Sisteminin uygulanacağını, denetleneceğini, sürekli iyileştirileceğini,
 
Çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek, çevre boyutlarını ve etkilerini  kapsam dahilinde oluşturacağımızı
 
taahhüt ederiz.
 
 
GENEL MÜDÜR